Miasto Warka - piękna kraina

Warka

Warka to małe miasto, malowniczo położone nad Pilicą. Prawa miejskie otrzymało między 1284 a 1321r i już wtedy miasto rozwijało się jako ośrodek produkcji piwa. Przekazy historyczne, legendy i utwory literackie potwierdzają fakt, iż piwo z Warki, które ceniono za smak, klarowność i kolor gościło na stołach całego kraju podczas najważniejszych uczt i biesiad. Położenie miasta nad Pilicą z kolei było głównym motorem rozwoju handlu.

Nazwa miasta

Geneza nazwy nie jest jednoznacznie ustalona. Istnieją dwie hipotezy:według pierwszej nazwa miasta powstała od przedrostka war i przypuszczalnie określała miejsce wirów rzecznych. Miasto od wieków słynęło z warzenia piwa, stąd inna teoria głosi, że nazwa Warka pochodzi od słowa „warzyć” (kipieć, kotłować się), co odpowiada jednemu z procesów produkcji piwa. Warka to także piwowarska jednostka miary oznaczająca porcję piwa uzyskanego z jednego warzenia.

LEGENDY

Santa Piva Di Warka…

Z piwem Warka związana jest legenda dotycząca nuncjusza papieskiego Hipolita Aldobrandiniego, późniejszego papieża Klemensa VIII. Przebywając w Polsce bardzo zasmakował w wareckim piwie. Twierdził iż, „było wyborne, szczypiące, z koloru i smaku do wina podobne”. Po powrocie do Rzymu poważnie zachorował. Gdy na łożu boleści wyszeptał „…sancta piva di Polonia… sancta biera di Warka…”, obecni przy nim duchowni, sądząc, że chodzi o jakąś nieznaną świętą, zaczęli się modlić: „Santa Piva Di Warka ora pro nobis” („Święta Pivo, módl się za nami”). Chory, słysząc to, wybuchnął śmiechem. W rezultacie wrzód, z powodu którego cierpiał, pękł i Aldobrandini zaczął zdrowieć.

Nieistniejący kościół

Niegdyś w Warce za czasów jej świetności było aż siedem kościołów. Większość jednak zniknęła bez śladu. Z jednym z nich wiąże się osobliwa legenda, przekazywana w Warce z pokolenia na pokolenie. Świątynia ta miała stać nad Pilicą w miejscu tzw. jeziora dominikańskiego. Z niewiadomych przyczyn zapadła się pod ziemię i do dziś w dni wydarzeń dziejowych z głębi wód jeziora wydobywają się ponoć dźwięki dzwonów.

Zwiedzając Warkę warto odwiedzić:

W mieście dobrze zachował się XVII-­wieczny barokowy kościół Matki Boskiej Szkaplerznej oraz zespół klasztorny Franciszkanów. Klasztornej krypcie spoczywają książęta mazowieccy i matka Kazimierza Pułaskiego. Warka to również rodzinne miasto Kazimierza Pułaskiego. Znajdujący się tu pałac Pułaskich mieści muzeum poświęcone bohaterowi Polski i Stanów Zjednoczonych. W parku krajobrazowym XVIII­wieczny głaz upamiętnia 180 rocznicę śmierci Pułaskiego.

Na miejscowym cmentarzu można odnaleźć grób Piotra Wysockiego – bohatera Powstania Listopadowego. Warka położona jest na skraju Puszczy Stromeckiej, która w średniowieczu stanowiła część Puszczy Radomskiej. Lasy puszczańskie są doskonałymi terenami na grzybobranie i piesze wędrówki.

Jednak Warka, to współcześnie przede wszystkim marka doskonałego piwa, warzonego tu od stuleci. Piwowarska tradycja jest podtrzymywana do dzisiaj. Browar, obecnie część Grupy Żywiec SA, to nowoczesny kompleks lśniący kilometrami rur i rurek. Do środka można zajrzeć tylko od wielkiego dzwonu ­ co pewien czas organizowane są dni otwarte.

Warka miasto zabytków i kajaków

WARECKIE POMNIKI

Pomnik ofiar II wojny światowej
Pomnik „Krzyże Katyńskie”
Pomnik Lotników Polskich
Głaz Kazimierza Pułaskiego
Tu mieszkał Piotr Wysocki
Kopiec powstańców styczniowych
Pomnik Piotra Wysockiego
Krzyż­pomnik rewolucji 1905 r.
Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki
Grób Piotra Wysockiego
Pomnik Stefana Czarnieckiego
Pomnik 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Warszawa

WARECKIE KOŚCIOŁY I DWORKI

Dzwonnica i cztery kaplice na pilickiej skarpie

Dworek mieszczański z 1 poł. XIX w.

MUZEA

Muzeum Kazimierza Pułaskiego

http://www.muzeumpulaski.pl/

Muzeum Karawaningu

Hotel i Ośrodek jeździecki Sielanka

http://www.sielanka.pl/